13. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka – Dąbrowa Górnicza 2021

Organizatorzy konkursu mają przyjemność zakomunikować, że 13. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka odbędzie się w dniach 14-23 września 2021 roku.

19 listopada 2020r. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza powołał prof. dr hab. Romana Widaszka na stanowisko Dyrektora Artystycznego 13. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.

Profesor Roman Widaszek jest pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej w Katowicach, w której objął funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Znakomity wirtuoz klarnetu i kameralista, w którego dorobku znajduje się współpraca solistyczna z czołowymi polskimi orkiestrami i formacjami kameralnymi oraz szereg nagrań fonograficznych. Profesor Widaszek  zasiadał w gremiach jury konkursów wykonawczych, jest organizatorem warsztatów mistrzowskich oraz cyklicznej imprezy muzycznej  organizowanej w Katowicach.

Nowy dyrektor zastępuje osobę prof. dr hab. Zygmunta Tlatlika  –  zasłużonego inicjatora i wieloletniego dyrektora artystycznego konkursu, wielkiego orędownika promocji twórczości Michała Spisaka.

Koncert inauguracyjny  – w dniu 14 września 2021r. – uświetni swoją obecnością Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod batutą Marka Wroniszewskiego.

Konkurs w trzech kategoriach z grupy instrumentów dętych drewnianych: obój, klarnetfagot, przebiegał będzie w trzech etapach, a zwieńczony zostanie Koncertem laureatów w dniu 23 września 2021r. Laureatom towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego.

Nowością staną się koncerty kameralne, prezentujące szeroki, przekrojowy repertuar. Konkursowi towarzyszyć będzie szereg wydarzeń, które publiczności miasta i regionu  oraz społeczności internautów zapewnią atrakcyjną rozrywkę w rozmaitych formach artystycznych i upowszechniających.

Miasto Dąbrowa Górnicza oraz dąbrowskie instytucje kultury, sportu i stowarzyszenia zgłosiły akces do włączenia się w działania promujące konkurs i postać jego wybitnego patrona.

Biuro Konkursu 13. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka będzie zlokalizowane w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej (parter, hol), w dniach od 15 do 22 września 2021 r.

Uczestnicy Konkursu po przybyciu, w dniu przesłuchań pierwszego etapu, są zobowiązani zgłosić się do Biura Konkursu, w celu potwierdzenia udziału w Konkursie.

Kontakt:

Kom.: 694-416-277

Małgorzata Fert
tel. (+48) 32 733 88 18
e-mail: malgorzata.fert@palac.art.pl

Agnieszka Młynarczyk
tel. (+48) 32 733 88 28
e-mail: agnieszka.mlynarczyk@palac.art.pl

Olaf Otwinowski
tel. (+48) 32 733 88 28
e-mail: olaf.otwinowski@palac.art.pl

źródło: Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michał Spisaka