7. Małopolska Akademia Talentów

Małopolska Akademia Talentów to wyjątkowe spotkanie z muzyką klasyczną. Organizatorzy Małopolskiej Akademii Talentów chcą dać szansę młodym muzykom na doskonalenie swoich umiejętności pod okiem doświadczonych i uznanych autorytetów muzyki klasycznej. Podczas kursów uczestnicy mają okazję nawiązać bezpośredni kontakt z wybranym nauczycielem i pracować z nim podczas indywidualnych lekcji. Formuła kursów, wypracowana przez ostatnie lata, ma poszerzać muzyczne horyzonty młodych instrumentalistów oraz dać im narzędzia do samodzielnej oceny poziomu swoich umiejętności, a także do wytyczania sobie odważnych i jednocześnie realnych nowych celów, do których będą dążyć. W tym roku organizatorzy zaprosili do poprowadzenia kursów dziesięciu pedagogów różnych specjalności. Uczestnicy mają również możliwość wzięcia udziału w kursie kameralnym.

Do uczestnictwa w kursach zaproszeni są uczniowie szkół muzycznych oraz studenci i absolwenci uczelni muzycznych, z kraju i zagranicy. Pomysłodawcy kursów muzycznych podkreślają otwartość na osoby z małych miejscowości, których dostęp do edukacji muzycznej jest z różnych względów utrudniony.

Podczas 7. Małopolskiej Akademii Talentów, oprócz kursów będą organizowane wydarzenia artystyczne, do uczestnictwa w których zaproszona będzie szersza publiczność zamieszkująca daną miejscowość i region. Projekt ma także promować Małopolskę jako region szczególnie prężnie rozwijający się pod względem kultury wysokiej i tworzenia niezbędnej dla niej infrastruktury.

„Już po raz siódmy mamy przyjemność przeprowadzić kursy Małopolskiej Akademii Talentów. Dzięki życzliwości lokalnych władz i dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Łącku, Pana dra hab. Stanisława Strączka, możemy w Łącku pracować z utalentowanymi muzycznie, młodymi ludźmi i wspólnie wykonywać koncerty, ożywiając w ten sposób cały region i kreując unikalną, wyjątkową artystyczną atmosferę” Marek Szlezer, Dyrektor Artystyczny

Dyrektorem Artystycznym kursów muzycznych Małopolskiej Akademii Talentów, odbywających się w Łącku, w terminie 27 czerwca – 4 lipca 2021 roku jest dr hab. Marek Szlezer.

Do pobrania

Organizator

Stowarzyszenie Artystyczne „Porta Musicae”
Telefon: +48 737 574 840
E-mail: mat.kursymuzyczne@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/kursymuzyczne

źródło: http://www.kursymuzyczne.com/