II Warmińskie Spotkania Klarnetowe w Biskupcu – 9-10 marca 2020

Dyrekcja oraz sekcja instrumentów dętych i perkusji Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach zaprasza nauczycieli i uczniów klas klarnetu na „II Warmińskie Spotkania Klarnetowe”, które odbędą się w dniach 9-10 marca 2020 roku w siedzibie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach – filia w Biskupcu przy ul. Ludowej 5.

Podczas „II Warmińskich Spotkań Klarnetowych” odbędą się warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez prof. Arkadiusza Adamskiego (Akademia Muzyczna w Katowicach, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, NOSPR). Profesor poprowadzi również wykład – prezentację na temat swojej autorskiej metody nauczania gry na klarnecie dla początkujących – „Rainbow clarinet”.

Podczas wydarzenia odbędą się również dwa koncerty – kameralny i galowy, podczas którego wystąpią Orkiestra Klarnetowa PSM I stopnia w Dywitach (prowadzenie dr Dominik Grędziński) oraz Dziecięca Orkiestra Dęta PSM I stopnia w Dywitach (prowadzenie Andrzej Regiec).

Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa instrumentów dętych drewnianych i akcesoriów, firma „Piotr Śmietana” (Katowice).

Serdecznie zapraszamy!

HARMONOGRAM

II WARMIŃSKICH SPOTKAŃ KLARNETOWYCH

BISKUPIEC 9-10 MARCA 2020 r

9 marca 2020 r. – AULA PSM W BISKUPCU, ul. Ludowa 5
10:15 – rozpoczęcie spotkań, powitanie i przedstawienie zaproszonych gości
10:30 – 12:30 – prezentacja metody nauczania gry na klarnecie dla początkujących – „Rainbow Clarinet” – prof. Arkadiusz Adamski, AM w Katowicach
12:30 – 14:00 – przerwa obiadowa
14:00 – 17:30 – lekcje – konsultacje dla uczniów i nauczycieli spoza PSM I stopnia w Dywitach
18:00 – 19:00 – Koncert kameralny: Dominik Jastrzębski – klarnet, Dominik Grędziński – klarnet, Agnieszka Panasiuk – fortepian
10:30 – 18:00 – wystawa instrumentów dętych i akcesoriów – Piotr Śmietana – Katowice
10 marca 2020 r. – Aula PSM w Biskupcu, CKTiS w Biskupcu, ul. J. Matejki 5
9:00 – 13:40 – warsztaty dla uczniów PSM I stopnia w Dywitach, aula
13:40 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 17:00 – warsztaty dla uczniów PSM I stopnia w Dywitach, aula
Od 15:00 – próby orkiestry klarnetowej – szkoła w Biskupcu, sala lekcyjna
Od 17:30 – próba generalna orkiestry klarnetowej – aula CKTiS w Biskupcu
18:30 – Koncert galowy – orkiestra klarnetowa PSM I stopnia w Dywitach i Dziecięca Orkiestra Dęta Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach
9:00 – 16:00 – wystawa instrumentów dętych i akcesoriów – Piotr Śmietana Katowice

źródło: http://psmdywity.org/?p=8871