III Międzynarodowy Festiwal „Gdańskie Dni Klarnetu i Saksofonu”

Kierownictwo artystyczne:

dr hab. Grzegorz Wieczorek, dr hab. Andrzej Wojciechowski, dr Szymon Zawodny

Artyści i wykładowcy:

Ecesu Sertesen – klarnet / Turcja (Istanbul State Opera and Ballet Orchestra)
Jean Marc Fessard – klarnet / Francja (Royal Conservatory of Brussels)
Igor Františák – klarnet / Czechy (University of Ostrava, Lotz Trio)
Robert Šebesta – klarnety historyczne / Słowacja (Academy of Performing Arts in Bratislava, Lotz Trio)
Ronald Šebesta – klarnet / Słowacja (Academy of Arts in Banská Bystrica, Lotz Trio)
Jan Jakub Bokun – klarnet /Polska (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
Roman Widaszek – klarnet / Polska (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
Bogdan Ocieszak – klarnet / Polska (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)
Andrzej Wojciechowski – klarnet / Polska (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)
Grzegorz Wieczorek – klarnet / Polska (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

Jakub Muras – saksofon / Polska (The Whoop Group)
Mateusz Dobosz – saksofon / Polska (The Whoop Group)
Krzysztof Koszowski – saksofon / Polska (The Whoop Group)
Szymon Zawodny – saksofon / Polska (The Whoop Group, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

Program:


7.03 / poniedziałek

 • Lekcje mistrzowskie dla studentów, lekcje otwarte dla uczniów SM I st., lekcje otwarte dla uczniów SM II st.
 • Wystawy instrumentów i akcesoriów
 • 18:00, Aula Koncertowa w budynku czerwonym aMuz
  Koncert „Studenci aMuz i przyjaciele”

8.03 / wtorek

 • Lekcje mistrzowskie dla studentów, lekcje otwarte dla uczniów SM I st., lekcje otwarte dla uczniów SM II st.
 • Wystawy instrumentów i akcesoriów
 • 16:30, Sala Senatu w budynku czerwonym aMuz
  Wykład na temat wykonawstwa historycznego w muzyce klarnetowej XVIII wieku
  Prelegent: Robert Šebesta
 • 18:00, Aula Koncertowa w budynku czerwonym aMuz
  Koncert kwartetu saksofonowego „The Whoop Group”

9.03 / środa

 • Lekcje mistrzowskie dla studentów, lekcje otwarte dla uczniów SM I st., lekcje otwarte dla uczniów SM II st.
 • Wystawy instrumentów i akcesoriów
 • 18:00, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35)
  Koncert zespołu „ Lotz Trio”

10.03 / czwartek

 • Lekcje mistrzowskie dla studentów
 • Wystawy instrumentów i akcesoriów
 • 10:00 „Dzień Edukacji”
  – Seminarium metodyczne dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych I i II st.
  – premiery i prezentacje akcesoriów i instrumentów
 • 18:00, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35)
  Koncert Galowy pod patronatem JBL z udziałem Festiwalowej Orkiestry (uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy), gwiazd festiwalu z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej PROGRESS pod dyrekcją Szymona Morusa

Do pobrania:

Materiały dla orkiestry festiwalowej (klarnetowo-saksofonowej) pod dyrekcją prof. dra hab. Bogdana Ocieszaka
Gabriel Pierné – „March of The Little Tin Soldiers”

March of The Little Tin Soldiers 1 (As).pdf

March of The Little Tin Soldiers 1 (Ss).pdf

March of The Little Tin Soldiers 2 (As).pdf

March of The Little Tin Soldiers 3 (As).pdf

March of The Little Tin Soldiers 3 (Ts).pdf

March of The Little Tin Soldiers 4 (Bs).pdf

March of The Little Tin Soldiers 4 (Ts).pdf

March of The Little Tin Soldiers for Clarinet Quartet (głosy).pdf

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: gdanskiklarnet@gmail.com do dn. 20.02.2022 r. W treści maila powinny się znaleźć: imię i nazwisko ucznia/studenta/pedagoga, data urodzenia, miejsce nauki gry na klarnecie (lub miejsce pracy), klasa, rok nauki oraz – przypadku osób spoza Akademii Muzycznej w Gdańsku – potwierdzenie (skan/PDF/zdjęcie) opłaty za udział w wydarzeniu.

OPŁATY:

Dla studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dla osób spoza Akademii Muzycznej w Gdańsku (w tym także dla jej absolwentów) opłata za czynny udział w wydarzeniu (czynne uczestnictwo w lekcjach mistrzowskich, wstęp na wszystkie wykłady i koncerty) wynosi 150 PLN, udział bierny (możliwość obserwacji lekcji, wykładów i wstęp na wszystkie koncerty) 50 PLN

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk
PL14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
(SANTANDER BANK POLSKA S.A.)

Tytuł przelewu:
Gdańskie Dni Klarnetu i Saksofonu 2022
imię i nazwisko uczestnika
UWAGA: W związku ze zmianą ustawy VAT osoby, które potrzebują fakturę, powinny w tytule przelewu dopisać informację „Proszę o fakturę na: …” (tu należy wpisać nazwę firmy/instytucji, adres i NIP do faktury).

ORGANIZATOR:

Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji

WspółORGANIZATORzy:

Nadbałtyckie Centrum Kultury

Koło Naukowe Klarnecistów aMuz

Sponsor Główny:

JBL

SPONSORZY:

Buffet Crampon
Henri Selmer Paris
Yamaha
D’Addario
Glechweit Mouthpieces & Barrels
Eastman Music Company
BMS Backun
FPH Inter-Irex
Piotr Śmietana Salon i Serwis Instrumentów Dętych
Inter-Mar Marek Stefaniak
Piotrowski Music
Sonore
ZM Concept
Jarmuła Music

Źródło: https://www.amuz.gda.pl/wydarzenia/iii-miedzynarodowy-festiwal-gdanskie-dni-klarnetu-i-saksofonu,770