Ogólnopolski Kurs Stroikowy im. K. Piwkowskiego

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Kursie Stroikowym im. Kazimierza Piwkowskiego!

Kurs odbędzie się w dniach:
12-13 listopada 2019 r. – saksofon
14-17 listopada 2019 r. – obój, klarnet, fagot

Wykładowcy Kursu:
dr hab. Arkadiusz Adamski – klarnet
dr hab. Arkadiusz Krupa – obój
dr hab. Artur Kasperek – fagot
dr hab. Paweł Gusnar – saksofon

Kurs obejmuje:
– indywidualne lekcje otwarte w specjalnościach obój, klarnet, fagot, saksofon
– współpracę z wybitnymi akompaniatorami
– bieżące konsultacje oraz spotkania metodyczne dla nauczycieli
– koncerty uczestników i wykładowców.

W Kursie mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych I i II stopnia (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej).

Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.miodowa.edu.pl.