Ogólnopolski Kurs Stroikowy im. Kazimierza Piwkowskiego w Warszawie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie i Centrum Edukacji Artystycznej zapraszają uczniów i pedagogów szkół muzycznych I i II stopnia do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KURSIE STROIKOWYM im. Kazimierza Piwkowskiego w dniach 12-15 października 2017 r.

ZAJĘCIA PROWADZIĆ BĘDĄ:

dr hab. Arkadiusz Adamski (klarnet) – solista Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, wykładowca Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jako solista i kameralista występował
z zespołami krajowymi i zagranicznymi, m.in. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, The Hilliard Ensemble, Polską Filharmonią Kameralną, Operą Kameralną, Białoruską Filharmonią Narodową, Sinfoniettą Cracovia i wieloma innymi. Dokonał wielu nagrań dla polskich rozgłośni radiowych i telewizyjnych.

dr hab. Artur Kasperek (fagot)  – współzałożyciel i pierwszy fagocista kwartetu fagotowego Varsovia oraz wieloletni członek kwintetu Varsovia Nova, z którym wykonał dziesiątki koncertów na festiwalach w całej Europie. Był między innymi solistą Polskiej Filharmonii Kameralnej (1990–1994), w 1999 roku był pierwszym fagocistą Polish Festival Orchestra Krystiana Zimermana, z którą dokonał uhonorowanego wieloma prestiżowymi nagrodami nagrania obu Koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina dla wytwórni Deutsche Grammophon.
Obecnie jest kierownikiem sekcji instrumentów dętych Orkiestry Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej (z orkiestrą współpracuje od 1992 roku), oraz solistą orkiestry Sinfonietta Cracovia i Polskiej Orkiestry Radiowej (od 1994 roku). Prowadzi działalność pedagogiczną (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) seminaria i warsztaty fagotowe, a także jest jurorem na wielu konkursach.

dr hab. Arkadiusz Krupa (obój) – od 1997 do 2012 pierwszy oboista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie pierwszy oboista orkiestry Sinfonia Varsovia. Jako solista brał udział w wielu festiwalach, m.in. Warszawska Jesień, Tydzień Talentów w Tarnowie, Koncert Roku w Warszawie, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwalu Prawykonań w Katowicach. Obecnie prowadzi klasę oboju na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, oraz liczne kursy mistrzowskie. Od 2013 roku jest wykładowcą Akademii Sinfonia Varsovia, projektu służącego doskonaleniu umiejętności gry muzyka orkiestrowego.

Wszystkie zajęcia oraz koncerty będą się odbywały w ZPSM Nr 1 w Warszawie.

Założeniem kursu jest stworzenie uczniom i pedagogom możliwości pracy nad doskonaleniem techniki wykonawczej na instrumentach stroikowych oraz pracy nad interpretacją wybranych utworów na obój, klarnet i fagot.
Współpraca z czołowymi polskimi muzykami pozwoli pedagogom na wymianę doświadczeń metodycznych, a dla uczniów  może stać się zachętą do dalszej intensywnej pracy nad warsztatem.

Kurs obejmuje:
•    indywidualne lekcje otwarte w specjalnościach obój, fagot i klarnet
•    współpracę z wybitnymi akompaniatorami
•    bieżące konsultacje oraz spotkanie metodyczne dla nauczycieli
•    koncerty uczestników i wykładowców.

Do czynnego uczestnictwa w kursie zapraszamy uczniów klas oboju, fagotu
i klarnetu.

Każdy uczestnik czynny powinien przygotować program niezbędny do pracy
z wykładowcą.
Program należy wpisać do karty zgłoszenia.
Repertuar zalecany dla uczestników czynnych: wybrana gama (fagot),
1 etiuda o zróżnicowanych problemach technicznych, dwie części utworu cyklicznego lub miniatura z akompaniamentem.
Do utworów z akompaniamentem należy przywieźć nuty partii fortepianu.
O zakwalifikowaniu do czynnego udziału w Kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w każdej specjalności jest ograniczona.
Lekcje dla każdego ucznia zostaną ujęte w harmonogramie w zależności od stopnia zaawansowania w grze na instrumencie oraz liczby zgłoszeń w danej specjalności.

Do biernego uczestnictwa zapraszamy pedagogów w/w specjalności.
Uczestnicy bierni (pedagodzy), mogą brać udział we wszystkich zajęciach
jako obserwatorzy.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy ukończenia kursu.

W Kursie mogą wziąć udział JEDYNIE 
uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych I i II stopnia. 
Dla osób tych UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY.
LICZBA MIEJSC BEZWZGLĘDNIE OGRANICZONA.

Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 października 2017r.:
•    mailem na adres gwozniacka@miodowa.edu.pl
•    pocztą na adres ZPSM Nr 1, ul. Miodowa 22 c, 00-246 Warszawa.

źródło: http://www.miodowa.edu.pl/informacje/kursy-i-warsztaty/kurs/ogolnopolski-kurs-stroikowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *