Wojewódzkie Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych szkół muzycznych I stopnia – Kielce 2021

Przesłuchania konkursowe odbędą się 29 marca 2021 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

Organizatorami Konkursu są:

  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach – Sekcja Instrumentów Dętych Drewnianych oraz Sekcja Instrumentów Perkusyjnych, Dętych Blaszanych, Orkiestr i Chórów.
  • Rada Rodziców przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Ludomira Różyckiego w Kielcach.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI szkół muzycznych

I stopnia z województwa świętokrzyskiego.

Przesłuchania
 zostaną przeprowadzone i ocenione w dwóch kategoriach:
I grupa – klasy I-III/c. 6, klasy I-II/c. 4 PSM I st. oraz klasy I-III OSM I st.
II grupa – klasy IV-VI/c. 6, klasy III-IV/c. 4 PSM I st. oraz IV-VI OSM I st.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINem i uczestnictwa w Konkursie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 marca 2021 r., poprzez wypełnienie elektronicznego FORMULARZa.

Wpisowe w kwocie 60 zł należy wpłacić na konto:

Rady Rodziców przy ZPSM w Kielcach

46 1540 1014 2058 7321 4148 0001

z dopiskiem„dęte  2021”Potwierdzenie wpłaty wpisowego na adres e-mail: dete@muzyczna.kielce.pl. (w tytule wiadomości należy wpisać: DĘTE 2021 – IMIĘ NAZWISKO – WPISOWE

Jednocześnie osoby zgłaszające udział dziecka/podopiecznego zobligowane są do wydrukowania OŚWIADCZENIA dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wypełnienia go i przesłania pocztą na adres ZPSM w Kielcach lub e-mailem (skan podpisanego oświadczenia) na adres: dete@muzyczna.kielce.pl (w tytule wiadomości należy wpisać DĘTE 2021 – IMIĘ NAZWISKO – OŚWIADCZENIE).

Uczeń zostanie zapisany na listę uczestników TYLKO po otrzymaniu przez Organizatora w/w OŚWIADCZENIA.

Kontakt:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

ul. Wojewódzka 12
25-536 Kielce
tel. 41-342-60-17, 41-360-00-88,
fax 41-368-26-25,
e-mail: dete@muzyczna.kielce.pl

źródło: Wojewódzkie Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych szkół muzycznych I stopnia 29 marca 2021 r.