XIV Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne

Kraków, 28.06-3.07 2021

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskich Warsztatach Muzycznych w Krakowie w Prywatnej Profesjonalnej Szkole Muzycznej w dniach 28/06-3/07. 2021

PROWADZĄCY:
Olga Łazarska – fortepian
Barbara Świątek-Żelazny – flet
Łukasz Dębski – fortepian
Bartosz Koziak – wiolonczela
Piotr Lato – klarnet
Piotr Tarcholik – skrzypce

Monika Gardoń-Preinl – pianista – akompaniator
Sabina Kołodziej – muzyka rozrywkowa

W ramach Kursu organizator zapewnia:
– 3 lekcje indywidualne z instrumentu z wybranym profesorem
– zajęcia z pianistą-akompaniatorem
– zajęcia z muzyki rozrywkowej
– koncert na zakończenie Warsztatów.

Koszt uczestnictwa: 800 zł. płatne do 10 czerwca na konto:

Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna
93 1030 0019 0109 8503 0009 0167 z dopiskiem: Warsztaty W celu zgłoszenia udziału w Warsztatach należy wypełnić Kartę Uczestnika, której podpisanie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w Warsztatach i wysłać pod adres: swik@interia.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2021. Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 605 299 499

źródło: http://muzycznaszkola.pl