XL Kurs Interpretacji w Zakresie Gry na Instrumentach Dętych – Duszniki Zdrój, 2-10 lipca 2023

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu oraz Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza na XL Kurs Interpretacji w Zakresie Gry na Instrumentach Dętych, który odbędzie się w Dusznikach Zdroju w dniach 2-10 lipca 2023

Wykładowcy:

prof. dr JADWIGA KOTNOWSKA – flet

prof. dr hab. WALDEMAR KORPAK – obój

dr JAROSŁAW PODSIADLIK – klarnet

dr hab. KATARZYNA ZDYBEL-NAM – fagot

dr hab. RYSZARD ŻOŁĘDZIEWSKI – saksofon

prof. dr IGOR CECOCHO – trąbka

dr ADAM WOLNY – róg

dr PAWEŁ MALICZOWSKI – puzon

Pianiści-akompaniatorzy:

dr hab. MIROSŁAW GĄSIENIEC

dr hab. MAREK WERPULEWSKI

Kontakt

tel. 602 457 943

źródło: http://spam.wroclaw.pl/kursu-interpretacji-w-zakresie-gry-na-instrumentach-detych/