I Podkarpackie Dni Klarnetu – Strzyżów 2020

Podkarpackie Dni Klarnetu, które inicjujemy w tym roku to jeszcze jedna propozycja, adresowana do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Naszym celem, obok popularyzacji muzyki klarnetowej, jest stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego młodych klarnecistów, wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz doskonalenie metod codziennej pracy
z uczniem.

Cieszymy się, że nasze zaproszenie przyjęli wybitni artyści i pedagodzy, dr hab. Igor Františák z Uniwersytetu w Ostrawie oraz profesor Roman Widaszek z Akademii Muzycznej w Katowicach. Spotkanie z tak wybitnymi osobowościami artystycznymi dostarczy zapewne wielu niezapomnianych wrażeń zarówno młodym adeptom sztuki klarnetowej jak też publiczności, która będzie miała okazję usłyszeć muzykę na najwyższym poziomie podczas koncertu finałowego.

Ciekawą propozycją może być również planowany panel dyskusyjny, poruszający problemy pedagogiki klarnetowej. Imprezie towarzyszyć będą też wystawy instrumentów i akcesoriów, przygotowane przez „Salon i serwis instrumentów dętych Piotr Śmietana” z Katowic oraz firmę „Music Dealer” z Lublina.

Licząc na Państwa zainteresowanie, zapraszamy serdecznie do Strzyżowa.

Informacje organizacyjne:

 1. Termin imprezy: 27 – 28 lutego 2020 r.
 2. Zgłoszenia z dopiskiem „I Podkarpackie Dni Klarnetu”, prosimy kierować na adres e-mail pszm@poczta.wp.pl do dnia 15 lutego 2020 r.
 3. Zgłoszenia uczestników czynnych warsztatów zawierać powinny następujące informacje:
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. wykonywany utwór podczas koncertu inauguracyjnego (autor, tytuł, czas trwania utworu);
 6. nazwa szkoły;
 7. rok nauki;
 8. imię i nazwisko pedagoga i akompaniatora;
 9. wypełnioną i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Akredytację w wysokości: 80 zł – uczestnik czynny, 50 zł – uczestnik bierny, prosimy wpłacać na konto:

Rada Rodziców przy PSM I st. W Strzyżowie

78 1240 2672 1111 0000 3265 5779

(Bank PEKAO S.A. I o/Strzyżów)

 • Organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników warsztatów, w dniu 28 lutego 2020 r.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.
 • Informacji dodatkowych udziela pan Dariusz Szlachta: tel. 608-295-201.

Uwaga !

Uczestnikami czynnymi warsztatów mogą być wyłącznie uczniowie, którzy zaprezentują się
w Koncercie Inauguracyjnym.

Ilość uczestników koncertu ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze względu na krótki termin zgłoszeń prosimy o potwierdzenie ewentualnego uczestnictwa u nauczyciela pana Dariusza Szlachty: tel. 608-295-201 (czynny całą dobę)

Ramowy program I Podkarpackich Dni Klarnetu:

27 lutego 2020 r.

 • godz. 15:30 – próby akustyczne do Koncertu Inauguracyjnego;
 • godz. 18:00 – Koncert Inauguracyjny z udziałem uczniów podkarpackich szkół muzycznych oraz gości specjalnych wieczoru, klarnecistów: Dominika Banasia i Szymona Fortuny.

28 lutego 2020 r.

 • godz. 9:00 – 11:30 –  warsztaty, cz. I;
 • godz. 11:30 – 12:30 –  „klarnetowe pogadanki” – audycja dla szkół;
 • godz. 12:30 – 14:00 – warsztaty, cz. II;
 • godz. 14:00 – 15:30 –  przerwa obiadowa;
 • godz. 15:30 – 17:30 – warsztaty, cz. III;

godz. 18.00 – Koncert Finałowy (w koncercie wystąpią: dr hab. Igor Františák, prof. Roman Widaszek oraz Eryk Oliwa i Szymon Mikuszewski – uczniowie ZPSM im. W. Kilara
w Katowicach).