XIV Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych „JUPITER 2020” 24-25 kwietnia 2020 r

Regulamin konkursu

 1. Konkurs „JUPITER 2020” jest konfrontacją wykonawczą dla uczniów szkół muzycznych I stopnia lub innych tego typu.
 2. Laureaci pierwszych miejsc w konkursie „JUPITER 2018” nie mogą brać udziału w konkursie „JUPITER 2020” w tej samej grupie.
 3. Konkurs jest interdyscyplinarny i obejmuje następujące instrumenty:
 1. flet
 2. klarnet
 3. saksofon

Jego głównym celem jest wyłonienie indywidualności artystycznych oraz wymiana doświadczeń między pedagogami.

 1. W konkursie mogą wziąć uczniowie szkół muzycznych I stopnia. Przesłuchania konkursowe będą prowadzone w dwóch grupach:
  1. grupa I – uczniowie klas 1 – 4 cyklu sześcioletniego i I – II cyklu czteroletniego
  2. grupa II – uczniowie klas 5 – 6 cyklu sześcioletniego i III – IV cyklu czteroletniego
 2. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej, firma Music Info, oficjalny dystrybutor marki „JUPITER®” oraz Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie.
 3. Konkurs odbędzie się w dniach 24 – 25 kwietnia 2020 w Szkole Muzycznej 1 st. Nr 1
  31-462 Kraków, ul. Pilotów 51.
 4. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest nadesłanie zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz (dostępny na stronie www.wiechowicz.pl od dnia 16 marca 2020 r.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2020 r.
 5. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona i nie może przekraczać 120 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Do dnia 06 kwietnia 2020 r. organizator zamieści na stronie wiechowicz.pl listę uczestników i harmonogram przesłuchań.
 7. O kolejności występów uczestników decyduje Organizator. Przesłuchania odbywają się w jednorodnych blokach instrumentalnych.
 8. Planowana pula nagród wynosi około 11.000 złotych (wartość nagród rzeczowych ufundowanych przez firmę Music Info).
 9. Laureaci I miejsc we wszystkich kategoriach są zobowiązani do bezpłatnego udziału w koncercie laureatów.
 10. Jury powołane przez CEA dokona podziału nagród i dyplomów.
 11. Szczegółowe kryteria oceny ustala Jury.
 12. Jury decyduje o przyznaniu Grand Prix, nagród oraz wyróżnień.
 13. Spośród laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach instrumentalnych i grupach wiekowych wyłoniony zostanie zdobywca Grand Prix: instrumentu marki „JUPITER®”. Jury może nie przyznać Grand Prix, jeśli poziom wykonawczy laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach instrumentalnych uzna za zbyt niski.
 14. Jury może również wyróżnić nauczycieli i akompaniatorów.
 15. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.
 16. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas wręczenia nagród nie będą wysyłane.
 17. Wszystkie przesłuchania w ramach konkursu odbywać się będą publicznie i mogą być nagrywane nieodpłatnie przez organizatorów.

Program Konkursu

 1. Uczestnicy konkursu prezentują dowolny repertuar.
 2. Czas prezentacji nie może przekraczać:
 • dla grupy I – 6 minut,
 • dla grupy II – 8 minut
 1. Czas prezentacji będzie ściśle przestrzegany.
 2. Uczestnicy konkursu występują z własnym akompaniatorem bądź solo.
 3. Całość programu musi być wykonana z pamięci.

Informacji o konkursie „JUPITER 2020” udziela:

SEKRETARIAT SZKOŁY:                    

Szkoła Muzyczna I st. Nr 1
St. Wiechowicza
Pilotów 51

31-462 Kraków

od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 19

tel. 12 411-49-05, 12 413-74-06 fax. 12 413-84-68

źródło:
https://www.wiechowicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=251